Skip to main content

Koagulancia

Šta znači Koagulancia


Koagulancia značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koagulancia (latinski coagulantia) pl. medicina: sredstva koja izazivaju zgrušavanje krvi i krvne surutke (krvnog seruma).

Reč Koagulancia napisana unazad: aicnalugaok

Koagulancia se sastoji od 11 slova.

sta je Koagulancia

Slično:
Šta znači Koacervacija ret. gomilanje, nagomilavanje ....
Šta znači Koartikulacija znat. sastav dveju kostiju; sinar-troza....
Šta znači Koarktacija jako sužavanje, stešnjavanje, stešnjenje, zbijanje; jako s...
Šta znači Koaptirati sastaviti, priljubiti; podesiti, prilagoditi....
Šta znači Koaptacija podešavanje, prilagođavanje; med. nameštanje slomljenih i...
Šta znači Koalicija udruživanje, savez; naročito: udruživanje više sila ili po...