Skip to main content

Koagulativan

Šta znači Koagulativan


Koagulativan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koagulativan (od latinske reči: coagulativus) zgrušavan, koji izaziva zgrušavanje, koji pomaže usiravanje.

Reč Koagulativan napisana unazad: navitalugaok

Koagulativan se sastoji od 12 slova.

sta je Koagulativan

Slično:
Šta znači Koacervacija ret. gomilanje, nagomilavanje ....
Šta znači Koartikulacija znat. sastav dveju kostiju; sinar-troza....
Šta znači Koarktacija jako sužavanje, stešnjavanje, stešnjenje, zbijanje; jako s...
Šta znači Koaptirati sastaviti, priljubiti; podesiti, prilagoditi....
Šta znači Koaptacija podešavanje, prilagođavanje; med. nameštanje slomljenih i...
Šta znači Koalicija udruživanje, savez; naročito: udruživanje više sila ili po...