Skip to main content

Koagulirati

Šta znači Koagulirati


Koagulirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koagulirati (latinski coagulare) zgrušati, zgrušavati, sasiriti, sasiravati, usiriti, usiravati; zgrušati se, zgrušavati se, sasiriti se, sasiravati se, usiriti se, usiravati se, zdrigosati se.

Reč Koagulirati napisana unazad: itarilugaok

Koagulirati se sastoji od 11 slova.

sta je Koagulirati

Slično:
Šta znači Koacervacija ret. gomilanje, nagomilavanje ....
Šta znači Koartikulacija znat. sastav dveju kostiju; sinar-troza....
Šta znači Koarktacija jako sužavanje, stešnjavanje, stešnjenje, zbijanje; jako s...
Šta znači Koaptirati sastaviti, priljubiti; podesiti, prilagoditi....
Šta znači Koaptacija podešavanje, prilagođavanje; med. nameštanje slomljenih i...
Šta znači Koalicija udruživanje, savez; naročito: udruživanje više sila ili po...