Skip to main content

Koakcija

Šta znači Koakcija


Koakcija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koakcija (latinski coactio) prinuda, prisiljavanje; prinudno naplaćivanje.

Reč Koakcija napisana unazad: ajickaok

Koakcija se sastoji od 8 slova.

sta je Koakcija

Slično:
Šta znači Koacervacija ret. gomilanje, nagomilavanje ....
Šta znači Koartikulacija znat. sastav dveju kostiju; sinar-troza....
Šta znači Koarktacija jako sužavanje, stešnjavanje, stešnjenje, zbijanje; jako s...
Šta znači Koaptirati sastaviti, priljubiti; podesiti, prilagoditi....
Šta znači Koaptacija podešavanje, prilagođavanje; med. nameštanje slomljenih i...
Šta znači Koalicija udruživanje, savez; naročito: udruživanje više sila ili po...