Skip to main content

Koaksijalan

Šta znači Koaksijalan


Koaksijalan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koaksijalan (latinski sit sa, axis oca, osovina, od latinske reči: coaxialis) saosni, saosovinski, sa zajedničkom osom (ili: osovinom).

Reč Koaksijalan napisana unazad: nalajiskaok

Koaksijalan se sastoji od 11 slova.

sta je Koaksijalan

Slično:
Šta znači Koacervacija ret. gomilanje, nagomilavanje ....
Šta znači Koartikulacija znat. sastav dveju kostiju; sinar-troza....
Šta znači Koarktacija jako sužavanje, stešnjavanje, stešnjenje, zbijanje; jako s...
Šta znači Koaptirati sastaviti, priljubiti; podesiti, prilagoditi....
Šta znači Koaptacija podešavanje, prilagođavanje; med. nameštanje slomljenih i...
Šta znači Koalicija udruživanje, savez; naročito: udruživanje više sila ili po...