Skip to main content

Koala

Šta znači Koala


Koala značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koala zoologija: vrsta sisara torbara (Phasedarctus cinerens) koji živi u Australiji; sličan je malom medvedu.

Reč Koala napisana unazad: alaok

Koala se sastoji od 5 slova.

sta je Koala

Slično:
Šta znači Koacervacija ret. gomilanje, nagomilavanje ....
Šta znači Koartikulacija znat. sastav dveju kostiju; sinar-troza....
Šta znači Koarktacija jako sužavanje, stešnjavanje, stešnjenje, zbijanje; jako s...
Šta znači Koaptirati sastaviti, priljubiti; podesiti, prilagoditi....
Šta znači Koaptacija podešavanje, prilagođavanje; med. nameštanje slomljenih i...
Šta znači Koalicija udruživanje, savez; naročito: udruživanje više sila ili po...