Skip to main content

Kur-first značenje

Šta znači Kur-first


Kur-first

latinica:

Definicija i značenje reči Kur-first (od nemačke reči: Kurfurst) izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačke careve.

Reč Kur-first napisana unazad: tsrif-ruk

Kur-first se sastoji od 9 slova.

sta je Kur-first

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k