Skip to main content

Kur-first značenje

šta znači Kur-first

Na latinici: Definicija i značenje reči Kur-first (nem. Kurfurst) izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačke careve.

Reč Kur-first sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нем. Курфурст) изборни кнез, један од кнежева који су, од XИИИ века, бирали немачке цареве.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k