Skip to main content

Kurtoazija značenje

šta znači Kurtoazija

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurtoazija (fr. curtoisie) otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, dvorska uglađenost, učtivost, uljudnost.

Reč Kurtoazija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. цуртоисие) отмено понашање, фино, витешко опхођење, нарочито према дамама, дворска углађеност, учтивост, уљудност.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k