Skip to main content

Šta znači Kurtoazija značenje reči


Kurtoazija

latinica:

Definicija i značenje reči Kurtoazija (od francuske reči: curtoisie) otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, dvorska uglađenost, učtivost, uljudnost.

Reč Kurtoazija napisana unazad: ajizaotruk

Kurtoazija se sastoji od 10 slova.

sta je Kurtoazija

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k