Skip to main content

Kuršum značenje

Šta znači Kuršum


Kuršum

latinica:

Definicija i značenje reči Kuršum (od turske reči: kur$um) olovo; puščano zrno, tane.

Reč Kuršum napisana unazad: mušruk

Kuršum se sastoji od 6 slova.

sta je Kuršum

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k