Skip to main content

Kuršum značenje

šta znači Kuršum

Na latinici: Definicija i značenje reči Kuršum (tur. kur$um) olovo; puščano zrno, tane.

Reč Kuršum sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. кур$ум) олово; пушчано зрно, тане.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k