Skip to main content

Kurčatovij(um) značenje

šta znači Kurčatovij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki; ime po sovjetskom fizičaru I. V. Kurča-tovu (1902—1960).

Reč Kurčatovij(um) sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: хем. радиоактиван елеменат, атомска маса 260, редни број 104, знак Ки; име по совјетском физичару И. В. Курча-тову (1902—1960).


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k