Skip to main content

Kurcšlus značenje

šta znači Kurcšlus

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurcšlus (nem. Kurzschluss)fizika: „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električna raznoimena pola, usled čega se stvara izuzetno jaka struja, koju provodnik ne može da izdrži, nego mora da pregori; dovodi do prekida struje.

Reč Kurcšlus sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нем. Курзсцхлусс) физ. „кратак спој", тј. случајан додир или премошћење два електрична разноимена пола, услед чега се ствара изузетно јака струја, коју проводник не може да издржи, него мора да прегори; доводи до прекида струје.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k