Skip to main content

Kurcšlus značenje

Šta znači Kurcšlus


Kurcšlus

latinica:

Definicija i značenje reči Kurcšlus (od nemačke reči: Kurzschluss) fizika: „kratak spoj", to jest slučajan dodir ili premošćenje dva električna raznoimena pola, usled čega se stvara izuzetno jaka struja, koju provodnik ne može da izdrži, nego mora da pregori; dovodi do prekida struje.

Reč Kurcšlus napisana unazad: sulšcruk

Kurcšlus se sastoji od 8 slova.

sta je Kurcšlus

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k