Skip to main content

Kurtje značenje

Šta znači Kurtje


Kurtje

latinica:

Definicija i značenje reči Kurtje (od francuske reči: courtier) trgovina: posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar.

Reč Kurtje napisana unazad: ejtruk

Kurtje se sastoji od 6 slova.

sta je Kurtje

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k