Skip to main content

Kurtje značenje

šta znači Kurtje

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurtje (fr. courtier)trgovina: posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar.

Reč Kurtje sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. цоуртиер) трг. посредник за трговачке послове, сензал, мешетар.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k