Skip to main content

Kur-taksa značenje

šta znači Kur-taksa

Na latinici: Definicija i značenje reči Kur-taksa (latinski cura lečenje, od latinske reči: taxa) propisana cena koju plaćaju kupači (bolesnici) i posetioci banja, banjska dažbina.

Reč Kur-taksa sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. цура лечење, нлат. таxа) прописана цена коју плаћају купачи (болесници) и посетиоци бања, бањска дажбина.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k