Skip to main content

Kurabilan značenje

Šta znači Kurabilan


Kurabilan

latinica:

Definicija i značenje reči Kurabilan (od latinske reči: curabilis) izlečljiv, koji se može lečiti.

Reč Kurabilan napisana unazad: nalibaruk

Kurabilan se sastoji od 9 slova.

sta je Kurabilan

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k