Skip to main content

Šta znači Kurabilitet značenje reči


Kurabilitet

latinica:

Definicija i značenje reči Kurabilitet (od latinske reči: curabilitas) izlečljivost, isceljivost, lečljivost.

Reč Kurabilitet napisana unazad: tetilibaruk

Kurabilitet se sastoji od 11 slova.

sta je Kurabilitet

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k