Skip to main content

Kurabilitet značenje

šta znači Kurabilitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurabilitet (od latinske reči: curabilitas) izlečljivost, isceljivost, lečljivost.

Reč Kurabilitet sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. цурабилитас) излечљивост, исцељивост, лечљивост.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k