Skip to main content

Kurand značenje

Šta znači Kurand


Kurand

latinica:

Definicija i značenje reči Kurand (latinski curandus) pravo: maloletnik, štićenik, siroče.

Reč Kurand napisana unazad: dnaruk

Kurand se sastoji od 6 slova.

sta je Kurand

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k