Skip to main content

Kurasao značenje

šta znači Kurasao

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurasao vrsta finog likera od kore naran-čine, izrađuje se u Holandiji (naziv po zapadnoindijskom ostrvu Kurasao).

Reč Kurasao sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: врста финог ликера од коре наран-чине, израђује се у Холандији (назив по западноиндијском острву Курасао).


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k