Skip to main content

Kurat značenje

Šta znači Kurat


Kurat

latinica:

Definicija i značenje reči Kurat (latinski curare brinuti se, curatus) kod katolika: zastupnik parohijskog sveštenika, kapelan.

Reč Kurat napisana unazad: taruk

Kurat se sastoji od 5 slova.

sta je Kurat

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k