Skip to main content

Kuratela značenje

šta znači Kuratela

Na latinici: Definicija i značenje reči Kuratela (od latinske reči: curatela)pravo: starateljstvo, tutorstvo.

Reč Kuratela sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. цуратела) прав. старатељство, туторство.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k