Skip to main content

Kurativa značenje

šta znači Kurativa

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurativa (latinski curativus)medicina: lečenje organ-skih i psihičkih oboljenja.

Reč Kurativa sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. цуративус) мед. лечење орган-ских и психичких обољења.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k