Skip to main content

Kurativa značenje

Šta znači Kurativa


Kurativa

latinica:

Definicija i značenje reči Kurativa (latinski curativus) medicina: lečenje organskih i psihičkih oboljenja.

Reč Kurativa napisana unazad: avitaruk

Kurativa se sastoji od 8 slova.

sta je Kurativa

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k