Skip to main content

Kurator značenje

Šta znači Kurator


Kurator

latinica:

Definicija i značenje reči Kurator (latinski curator) pravo: staratelj, staralac, tutor.

Reč Kurator napisana unazad: rotaruk

Kurator se sastoji od 7 slova.

sta je Kurator

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k