Skip to main content

Kuratorij(um) značenje

šta znači Kuratorij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Kuratorij(um) (od latinske reči: curatorium)pravo: starateljstvo, staralaštvo, tutorstvo (zvanje i nadležnost).

Reč Kuratorij(um) sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. цураториум) прав. старатељство, старалаштво, туторство (звање и надлежност).


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k