Skip to main content

Kuraž značenje

Šta znači Kuraž


Kuraž

latinica:

Definicija i značenje reči Kuraž (od francuske reči: courage, latinski sog) hrabrost, srčanost, odvažnost; pr. kuražan.

Reč Kuraž napisana unazad: žaruk

Kuraž se sastoji od 5 slova.

sta je Kuraž

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k