Skip to main content

Kurbatura značenje

Šta znači Kurbatura


Kurbatura

latinica:

Definicija i značenje reči Kurbatura (od francuske reči: courbature) veterina: ukočenost (konja).

Reč Kurbatura napisana unazad: arutabruk

Kurbatura se sastoji od 9 slova.

sta je Kurbatura

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k