Skip to main content

Kurbatura značenje

Šta znači Kurbatura

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurbatura (fr. courbature)veterina: ukočenost (konja).

Reč Kurbatura napisana unazad: arutabruk

Kurbatura se sastoji od 9 slova.

Šta je Kurbatura

На Ћирилици: (фр. цоурбатуре) вет. укоченост (коња).

Slično: 
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k