Skip to main content

Kurbeta značenje

Šta znači Kurbeta


Kurbeta

latinica:

Definicija i značenje reči Kurbeta (od francuske reči: courbette) jakustika: podskok konja prednjim nogama, vrlo kratak galop; figurativno: klanjanje, naklon.

Reč Kurbeta napisana unazad: atebruk

Kurbeta se sastoji od 7 slova.

sta je Kurbeta

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k