Skip to main content

Kurbeta značenje

šta znači Kurbeta

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurbeta (fr. courbette) jak. podskok konja prednjim nogama, vrlo kratak galop;figurativno: klanjanje, naklon.

Reč Kurbeta sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. цоурбетте) јак. подскок коња предњим ногама, врло кратак галоп; фиг. клањање, наклон.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k