Skip to main content

Šta znači Kurentan značenje reči


Kurentan

latinica:

Definicija i značenje reči Kurentan (latinski currens) tekući, koji je u toku; kurantan.

Reč Kurentan napisana unazad: natneruk

Kurentan se sastoji od 8 slova.

sta je Kurentan

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k