Skip to main content

Kurer značenje

Šta znači Kurer


Kurer

latinica:

Definicija i značenje reči Kurer (od francuske reči: coureur, latinski sštege trčati) trkač; konj trkač; vojska: laki konjanik, izviđač; ženskaroš, suknjaroš.

Reč Kurer napisana unazad: reruk

Kurer se sastoji od 5 slova.

sta je Kurer

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k