Skip to main content

Kurija romana značenje

šta znači Kurija romana

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurija romana (latinski Curia romana) Rimska kurija, papin dvor; svi papski službenici i sve papske ustanove koje se staraju o izvođenju opšteg crkvenog prava; papina vlada.

Reč Kurija romana sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. Цуриа романа) Римска курија, папин двор; сви папски службеници и све папске установе које се старају о извођењу општег црквеног права; папина влада.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k