Skip to main content

Kurija romana značenje

Šta znači Kurija romana


Kurija romana

latinica:

Definicija i značenje reči Kurija romana (latinski Curia romana) Rimska kurija, papin dvor; svi papski službenici i sve papske ustanove koje se staraju o izvođenju opšteg crkvenog prava; papina vlada.

Reč Kurija romana napisana unazad: anamor ajiruk

Kurija romana se sastoji od 13 slova.

sta je Kurija romana

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo K