Skip to main content

Kurija značenje

šta znači Kurija

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurija (latinski curia) u starom Rimu: jedan od ZO odeljaka na koje su bile podeljene najstarije rimske porodice (patriciji); mesto, kuća u kojoj se sastajale kurija radi većanja o zajedničkim poslovima; docnije: zgrada za senatske sednice, većnica; danas: većnica, sudnica; veće, sud; papin dvor; Rimska kurija v. Kurija romana.

Reč Kurija sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. цуриа) у старом Риму: један од ЗО одељака на које су биле подељене најстарије римске породице (патрицији); место, кућа у којој се састајале курија ради већања о заједничким пословима; доцније: зграда за сенатске седнице, већница; данас: већница, судница; веће, суд; папин двор; Римска курија в. Курија романа.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k