Skip to main content

Kurijalije značenje

šta znači Kurijalije

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurijalije (latinski curialia) pl. formalnosti kurijalnog stila; kancelarijski običaji i formalnosti; izrazi učtivosti u naslovima islično:

Reč Kurijalije sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. цуриалиа) пл. формалности куријалног стила; канцеларијски обичаји и формалности; изрази учтивости у насловима и сл.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k