Skip to main content

Kurijalije značenje

Šta znači Kurijalije


Kurijalije

latinica:

Definicija i značenje reči Kurijalije (latinski curialia) pl. formalnosti kurijalnog stila; kancelarijski običaji i formalnosti; izrazi učtivosti u naslovima islično:

Reč Kurijalije napisana unazad: ejilajiruk

Kurijalije se sastoji od 10 slova.

sta je Kurijalije

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k