Skip to main content

Kurijalisti značenje

šta znači Kurijalisti

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurijalisti (latinski curia) pl. katolici koji priznaju papi neograničenu vlast u crkvi, ultramontanci;

Reč Kurijalisti napisana unazad: kurijalisti i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. цуриа) пл. католици који признају папи неограничену власт у цркви, ултрамонтанци; <упр. епископали-сти

Slično: 
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k