Skip to main content

Šta znači Kurijalni značenje reči


Kurijalni

latinica:

Definicija i značenje reči Kurijalni (latinski curialis) napisan kurijalnim stilom; kurijalni stil kancelarijski stil, formalistički stil; kurijalno pismo tip latinice kojim su pisani stariji dokumenti papske kancelarije.

Reč Kurijalni napisana unazad: inlajiruk

Kurijalni se sastoji od 9 slova.

sta je Kurijalni

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k