Skip to main content

Kurijalni značenje

šta znači Kurijalni

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurijalni (latinski curialis) napisan kurijalnim stilom; kurijalni stil kancelarijski stil, formalistički stil; kurijalno pismo tip latinice kojim su pisani stariji dokumenti papske kancelarije.

Reč Kurijalni sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. цуриалис) написан куријалним стилом; куријални стил канцеларијски стил, формалистички стил; куријално писмо тип латинице којим су писани старији документи папске канцеларије.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k