Skip to main content

Kurikulum vite značenje

Šta znači Kurikulum vite


Kurikulum vite

latinica:

Definicija i značenje reči Kurikulum vite (latinski curriculum vitae) tok života, životopis.

Reč Kurikulum vite napisana unazad: etiv mulukiruk

Kurikulum vite se sastoji od 14 slova.

sta je Kurikulum vite

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k