Skip to main content

Kurikulum vite značenje

šta znači Kurikulum vite

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurikulum vite (latinski curriculum vitae) tok života, životopis.

Reč Kurikulum vite sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. цуррицулум витае) ток живота, животопис.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k