Skip to main content

Kuriozan značenje

Šta znači Kuriozan


Kuriozan

latinica:

Definicija i značenje reči Kuriozan (latinski curiosus) radoznao, ljubopitljiv; redak, neobičan, čudan, čudnovat, zanimljiv.

Reč Kuriozan napisana unazad: nazoiruk

Kuriozan se sastoji od 8 slova.

sta je Kuriozan

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k