Skip to main content

Kuriozum značenje

šta znači Kuriozum

Na latinici: Definicija i značenje reči Kuriozum (latinski curiosum) neobičnost, retkost, znamenitost, zanimljivost.

Reč Kuriozum sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. цуриосум) необичност, реткост, знаменитост, занимљивост.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k