Skip to main content

Kurir značenje

Šta znači Kurir


Kurir

latinica:

Definicija i značenje reči Kurir (od francuske reči: courrier) glasnik, skoroteča, ulak; službenik ili poverljiva osoba koje vlada ili poslanstvo šalju sa važnim vestima, aktima ili sl. (zbog hitnosti ili veće sigurnosti). kurira™ (latinski curare) medicina: negovati bolesnika, lečiti.

Reč Kurir napisana unazad: riruk

Kurir se sastoji od 5 slova.

sta je Kurir

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k