Skip to main content

Kurisati značenje

Šta znači Kurisati


Kurisati

latinica:

Definicija i značenje reči Kurisati (od francuske reči: cour) udvarati se (nekoj dami).

Reč Kurisati napisana unazad: itasiruk

Kurisati se sastoji od 8 slova.

sta je Kurisati

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k