Skip to main content

Kurkuma značenje

šta znači Kurkuma

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurkuma zelenkasto-žuta biljna boja iz korena južnoazijske biljke Curcuma longa i Curcuma rotunda; služi za bojenje pamuka, vune, svile, ulja, butera, sira i dr.

Reč Kurkuma sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: зеленкасто-жута биљна боја из корена јужноазијске биљке Цурцума лонга и Цурцума ротунда; служи за бојење памука, вуне, свиле, уља, бутера, сира и др.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k