Skip to main content

Kurkuma značenje

Šta znači Kurkuma


Kurkuma

latinica:

Definicija i značenje reči Kurkuma zelenkastožuta biljna boja iz korena južnoazijske biljke Curcuma longa i Curcuma rotunda; služi za bojenje pamuka, vune, svile, ulja, butera, sira i dr.

Reč Kurkuma napisana unazad: amukruk

Kurkuma se sastoji od 7 slova.

sta je Kurkuma

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k