Skip to main content

Kurmuzirati značenje

Šta znači Kurmuzirati


Kurmuzirati

latinica:

Definicija i značenje reči Kurmuzirati (od švedske reči:) oivičiti, ovenčati, uokviriti; naročito: krupniji dragi kamen okružiti vencem sitnijih kamenčiće; karmozira ti.

Reč Kurmuzirati napisana unazad: itarizumruk

Kurmuzirati se sastoji od 11 slova.

sta je Kurmuzirati

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k