Skip to main content

Kurotrofij(um) značenje

šta znači Kurotrofij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurotrofij(um) (od grčke reči: kuro-trophos koji gaji decu) zavod za nahočad.

Reč Kurotrofij(um) sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. куро-тропхос који гаји децу) завод за нахочад.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k