Skip to main content

Kurs-makler značenje

šta znači Kurs-makler

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurs-makler trg. berzanski posrednik koga, za pojedine berze, postavlja i otpušta vlada (sudeluje u zvaničnom utvrđivanju berzanskih kurseva za robu i hartije od vrednosti).

Reč Kurs-makler sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: трг. берзански посредник кога, за поједине берзе, поставља и отпушта влада (суделује у званичном утврђивању берзанских курсева за робу и хартије од вредности).


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k