Skip to main content

Kurs-makler značenje

Šta znači Kurs-makler


Kurs-makler

latinica:

Definicija i značenje reči Kurs-makler trgovina: berzanski posrednik koga, za pojedine berze, postavlja i otpušta vlada (sudeluje u zvaničnom utvrđivanju berzanskih kurseva za robu i hartije od vrednosti).

Reč Kurs-makler napisana unazad: relkam-sruk

Kurs-makler se sastoji od 11 slova.

sta je Kurs-makler

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k