Skip to main content

Kursalon značenje

šta znači Kursalon

Na latinici: Definicija i značenje reči Kursalon (latinski cura lečenje,od francuske reči: salon dvorana za prijem) dvorana u kojoj se skupljaju vanjski posetioci, dvorana za zabavu i provodnju u banji.

Reč Kursalon sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. цура лечење, фр. салон дворана за пријем) дворана у којој се скупљају вањски посетиоци, дворана за забаву и проводњу у бањи.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k