Skip to main content

Kursni list značenje

Šta znači Kursni list


Kursni list

latinica:

Definicija i značenje reči Kursni list trgovina: pregled cena koji izdaje berza svakodnevno sem prazničkih dana, kada se berzanski sastanci ne drže; u njega se unose cene svega čime se trguje na berzi.

Reč Kursni list napisana unazad: tsil insruk

Kursni list se sastoji od 11 slova.

sta je Kursni list

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k