Skip to main content

Kurtalisati značenje

Šta znači Kurtalisati


Kurtalisati

latinica:

Definicija i značenje reči Kurtalisati (od turske reči: kurtarmak) osloboditi, spasti, izbaviti.

Reč Kurtalisati napisana unazad: itasilatruk

Kurtalisati se sastoji od 11 slova.

sta je Kurtalisati

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k