Skip to main content

Kurtana značenje

Šta znači Kurtana


Kurtana

latinica:

Definicija i značenje reči Kurtana engleski kraljevski mač bez šiljka, koji se, o svečanosti krunisanja, nosi ispred kralja.

Reč Kurtana napisana unazad: anatruk

Kurtana se sastoji od 7 slova.

sta je Kurtana

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k