Skip to main content

Kurtana značenje

šta znači Kurtana

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurtana engleski kraljevski mač bez šiljka, koji se, o svečanosti krunisanja, nosi ispred kralja.

Reč Kurtana sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: енглески краљевски мач без шиљка, који се, о свечаности крунисања, носи испред краља.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k