Skip to main content

Kurtizan značenje

Šta znači Kurtizan


Kurtizan

latinica:

Definicija i značenje reči Kurtizan (od francuske reči: courtisan) dvoranin; laskavac, udvarač; ljubavnik.

Reč Kurtizan napisana unazad: nazitruk

Kurtizan se sastoji od 8 slova.

sta je Kurtizan

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k