Skip to main content

Kurtizana značenje

Šta znači Kurtizana


Kurtizana

latinica:

Definicija i značenje reči Kurtizana (od francuske reči: courtisane) elegantna ljubaznica, milosnica, naložnica.

Reč Kurtizana napisana unazad: anazitruk

Kurtizana se sastoji od 9 slova.

sta je Kurtizana

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k