Skip to main content

Kurvatura značenje

šta znači Kurvatura

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurvatura (latinski curvatura) krivljenje, iskrivljenost; krivina; kurvacija.

Reč Kurvatura sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. цурватура) кривљење, искривљеност; кривина; курвација.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k