Skip to main content

Kurvatura značenje

Šta znači Kurvatura


Kurvatura

latinica:

Definicija i značenje reči Kurvatura (latinski curvatura) krivljenje, iskrivljenost; krivina; kurvacija.

Reč Kurvatura napisana unazad: arutavruk

Kurvatura se sastoji od 9 slova.

sta je Kurvatura

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k