Skip to main content

Lumbago značenje

šta znači Lumbago

Na latinici: Definicija i značenje reči Lumbago (latinski lumbus krsta, lumbago)medicina: protisli, krstobolja, used, ušinuta leđa, reumatično-živčani bolovi u krstima, bol u krstima.

Reč Lumbago sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. лумбус крста, лумбаго) мед. протисли, крстобоља, усед, ушинута леђа, реуматично-живчани болови у крстима, бол у крстима.


Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvoreno u armi...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l