Skip to main content

Šta znači Lumbago značenje reči


Lumbago

latinica:

Definicija i značenje reči Lumbago (latinski lumbus krsta, lumbago) medicina: protisli, krstobolja, used, ušinuta leđa, reumatičnoživčani bolovi u krstima, bol u krstima.

Reč Lumbago napisana unazad: ogabmul

Lumbago se sastoji od 7 slova.

sta je Lumbago

Slično:
Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvor...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l