Skip to main content

Lumperaj značenje

Šta znači Lumperaj


Lumperaj

latinica:

Definicija i značenje reči Lumperaj (od nemačke reči: Lump) pijanka, pijančenje, terevenke.

Reč Lumperaj napisana unazad: jarepmul

Lumperaj se sastoji od 8 slova.

sta je Lumperaj

Slično:
Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvor...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l