Skip to main content

Lumperaj značenje

šta znači Lumperaj

Na latinici: Definicija i značenje reči Lumperaj (nem. Lump) pijanka, pijančenje, terevenke.

Reč Lumperaj sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нем. Лумп) пијанка, пијанчење, теревенке.


Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvoreno u armi...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l